Profile


Arh. Alexandra Tudor și AT-BIA

Am absolvit UAUIM – Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București în 2012. Ulterior am obținut dreptul de semnătură în 2015, primul pas fiind acela de a înființa propiul birou de proiectare. Astfel a luat ființă AT-BIA. Dorind să îmi extind orizontul profesional, am absolvit în 2015 masterul „Management pentru Orașe Competitive” din cadrul Facultății de Urbanism, UAUIM București.

De la momentul fondării sale și până în prezent pricipalul obiectiv al practicii mele profesionale a fost și rămâne crearea spațiilor originale de calitate.  Indiferent de anvergura sa, fiecare proiect este important fiind tratat cu interes și seriozitate. Metoda de proiectare flexibilă implică clienții, părtile interesate și experți dintr-o gamă largă de domenii, încă de la începutul procesului de creație. Produsele acestui tip de abordare sunt unice, personalizate la contextul în care sunt integrate și armonizate cu o sumă de factori precum solicitările temei de proiectare, cadrul legislativ și soluțiile tehnice.

Cu o vastă experință dobândită atât în cadrul colaborărilor cu alte firme, dar și prin dezvoltarea proiectelor personale, am proiectat o gamă largă de proiecte, pornind de la scară mică a unei case private la o scară amplă precum clădiri de apartamente sau cu funcțiuni publice.